3 دکتر پیدا شد

نسرین مقیمی نسرین مقیمی

نسرین مقیمی

  • فوق تخصص قلب و عروق
هند دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمع آوری کنید, جمعه, نشست, آفتاب 0 رای شروع از 188 تومان امروز در دسترس است
کتایون باقری کتایون باقری

کتایون باقری

  • فوق تخصص روماتولوژی
هند دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمع آوری کنید, جمعه, نشست, آفتاب 0 رای شروع از 239 تومان امروز در دسترس است